Οι Άνεμοι της Αβάνας / Vientos de la Habana
Φεστιβαλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου FECHA